ENERGETIKAI PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSE - Endtech

Tartalomhoz ugrás
ENERGETIKAI PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSE
Projekttervezés
Cégünk filozófiája, hogy a sikeres pályázás a projektötletek megfelelő kidolgozásánál kezdődik, és a pályázatok sikeres megvalósításával végződik. Ezzel összhangban tanácsos igénybe venni szolgáltatásunkat már a projektek előkészítésénél annak érdekében, hogy a pályázati felhívásoknak minden tekintetben megfelelő pályázatok kerülhessenek benyújtásra.
A projekttervezés keretében vállaljuk:
   • Ingyenes pályázati előminősítés
   • Mérlegoptimalizálás
   • Személyes konzultáció
   • Fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekhez történő igazítása

Cégünk minden esetben kizárólag olyan pályázati anyagot nyújt be, mely teljes mértékben megfelel az adott pályázati kiírásnak. Ennek érdekében először megtörténik a potenciális pályázó szervezet díjmentes előminősítése. Ehhez kapcsolódóan megtörténik a szervezet mérlegének optimalizálása annak érdekében, hogy a várható pályázatokon minél előnyösebb helyzetből induljon, megfelelő gazdasági mutatókkal rendelkezzen, ezáltal jobban megfeleljen a bírálati szempontrendszereknek.
Amennyiben a szervezet megfelel a pályázati feltételeknek, a következő lépés a pályázati projekt előkészítése, igény esetén személyes konzultáció keretein belül. A projekttervezés során megtörténik a fejlesztési elképzelések adott pályázati felhíváshoz történő igazítása, minden esetben a megbízó érdekeit szem előtt tartva. Célunk, hogy valós, megtérülő fejlesztések valósulhassanak meg uniós támogatások segítségével.
A projekttervezést követően vegye igénybe pályázatírás szolgáltatásunkat is!
Sikeres pályázattal rendelkezőknek projektmenedzsment szolgáltatásunk ajánljuk figyelmébe.
Pályázatírás
A pályázatírás szolgáltatás keretében Cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:

   • Személyes konzultáció
   • Pályázati adatlap kitöltése
   • Pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése
   • Folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)
   • Pályázatok benyújtása
   • Hiánypótlások benyújtása
   • Támogatási szerződés megkötése

A pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megköti a Támogatási szerződést a közreműködő szervezettel.

Cégünk a pályázatok írását sikerdíjas alapon vállalja, tehát kizárólag nyertes pályázat után számítunk fel díjat. A sikerdíjat az elnyert támogatásra vetítjük, nem pedig a teljes projekt költségre.

Cégünk filozófiája, hogy a projektek teljes életciklusát végigkövetjük, ezért minden partnerünknek javasoljuk, hogy már a projektek tervezésénél vegyék fel a kapcsolatot velünk annak érdekében, hogy a pályázati feltételrendszereknek minden tekintetben megfelelő pályázatok kerüljenek benyújtásra. Ezzel összhangban szintén javasoljuk a projektek megvalósítása során történő együttműködést, hiszen a pályázatok életciklusában a projektmenedzsment feladatok ellátása, a támogatások lehívása a legjelentősebb feladat, mely szakértők bevonását indokolja.

Filozófiánknak megfelelően nálunk ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb, amelyhez az út a sikeres pályázatokon keresztül vezet. Ennek érdekében partnereinkkel hosszú távú kapcsolatot szeretnénk kialakítani már a kezdetektől segítve őket a megfelelő pályázat elnyeréséhez. Eddigi tapasztalataink is igazolják politikánkat, miszerint egy folyamatos partneri kapcsolat kialakításához nem szükséges több éves fix keret-megállapodást kötni, ezt a továbbiakban sem szeretnénk beépíteni üzletpolitikánkba. Ennek megfelelően a díjmentes előminősítést követően csak olyan pályázatok kerülnek beadásra, melyek gazdasági adatok alapján és a projektcélok tekintetében is biztosan megfelelnek a pályázati kiírásoknak.

Fejlesztési elképzelései megfelelő előkészítéséhez vegye igénybe díjmentes projekttervezés szolgáltatásunkat!

Sikeres pályázatokkal rendelkezőknek projektmenedzsment szolgáltatásunkat ajánljuk figyelmébe!


Projektmenedzsment
Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett – gyakran nehezebb – feladat, mint a pályázat elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat.

Cégünk alkalmazottai akkreditált tanácsadók a projektmenedzsment területén, így ismerik az eljárási rend minden részletét és a hosszú évek alatt megszerzett tapasztalataik alapján nincs olyan kihívás, melynek ne tudnának megfelelni. Cégünk a projektmenedzsment szolgáltatás során az alábbi feladatokat látja el és vállalja át a projektgazdától:

   • Pályázathoz tartozó Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési Kérelmek elkészítése
   • Kapcsolattartás a kiíró és a monitoring tevékenységet végző szervezetekkel és képviselőivel
   • Pályázó segítése a projekt pénzügyi elszámolásában együttműködésben a projekt érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)
   • Személyes konzultáció, projektmegbeszélések lebonyolítása
   • Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és Kifizetési Kérelem elkészítése és azok hiánypótlásainak összeállítása
   • Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel
   • A projekthez tartozó szükséges dokumentációk, dokumentumok (támogatási szerződés) módosítását, elkészítését
   • A projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig szükséges jelentések elkészítését.
   • Segítjük a pályázót a pályázat kötelező tevékenységeinek megvalósításában, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében

Összességében a támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítjük ügyfeleinket az elnyert támogatások lehívásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a pénzhez jutás folyamatát. Kiemelt tapasztalattal rendelkezünk a helyszíni ellenőrzések megfelelő lebonyolításában és támogatásában, melyek során a közreműködő szervezet a projektek szakmai és pénzügyi megvalósítását ellenőrzi. A pályázatok elnyerése, a pályázatírás feladata is igen komplex, azonban a pozitív támogatói döntés csak az első lépés a sikeres projekt megvalósításáig vezető után. A megfelelő projektmenedzsment jelenti a kulcsot ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres pályázóvá válhasson.

Fejlesztési elképzelései megfelelő elképzeléseihez vegye igénybe díjmentes projekttervezés szolgáltatásunkat!

Projekttervezést követően vegye igénybe pályázatírás szolgáltatásunkat is!

Copyright: 2018 . Design and Developed by busaidesign.hu
Vissza a tartalomhoz